Wednesday, 5 January 2011

Peranan Ulama Dalam mempertahankan kemerdekaan negara


Peranan Ulama Dalam mempertahankan kemerdekaan negara sebenarnya telah di kesan berlaku semenjak sebelum kejatuhan Melaka lagi.

Silatus Salatin telah merakamkan peranan Maulana Yusof, seorang ulama yang menjadi penasihat Sultan Mahmud di Melaka yang mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada pembesar di istana dan kesan daripada pengajaran ilmu agama, penterjemah kitab-kitab serta penerapan semangat jihad telah menyebabkan rakyat Melaka bangkit mempertahankan negeri daripada penjajah menjelang akhir abad ke -15. Melalui pengaruh ulama dari Timur Tengah, Melaka telah mengadakan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Othmaniyah Istanbul bagi memastikan bumi Islam dapat di pertahankan daripada serangan Barat.


Menjelang akhir 1492, iaitu ketika jatuhnya Kerajaan Islam Cordova di Eropah, usaha-usaha penaklukan ke atas bumi Islam telah di lakukan. Kerajaan Islam di Utara Afrika, Timur Tengah dan Asia Tenggara menjadi sasaran Barat. Menyedari perkembangan kebangkitan Barat ini, pada 1482, Sultan Melaka telah mengirimkan Hang Tuah untuk mengadakan hubungan dengan Syarif Mekah dan juga Sultan Rom (Istanbul). Antara isu utama yang di perbincangkan ialah usaha-usaha untuk menyelamatkan negara Islam di Asia Tenggara daripada serangan Barat. Rombongan diplomatik Hang Tuah telah di berikan bantuan meriam dan bedil untuk mempertahankan Melaka daripada serangan musuh.

Petikan daripada buku:


0 comments:

Post a Comment